Buitenschoolse opvang

 

Onze BSO biedt vooral een gezellige en dagelijkse plek voor uw kind voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. De BSO is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar tot einde basisschoolleeftijd onze locatie beschikt over ruime, veilige en gezellige ruimtes met veel buitenspeelmogelijkheden. Er is volop mogelijkheid tot bewegen, ontdekken en heel veel spelen.

Omdat de kinderen die naar ons toekomen andere interesses hebben, hebben de kinderen van 4-7 jaar en 7-13 jaar  hun eigen groepsruimte.

Na een lange schooldag worden de kinderen door onze pedagogisch medewerkers bij hun groepsruimte opgewacht of bij hun groep opgehaald.
Na samen wat gegeten en gedronken te hebben, kunnen de kinderen tot rust komen of zich juist lekker uitleven. De nadruk ligt hierbij op ontspanning. Wij zijn van mening dat de BSO een vrije tijdsbesteding is en geen verlengstuk mag zijn van school. De enthousiaste medewerkers bieden verschillende activiteiten aan en betrekken de kinderen bij het maken van de keuzes. In de schoolvakanties en studiedagen bieden wij de hele dag opvang vanaf 07.00 uur. Er worden dan speciale programma’s met inbreng van de kinderen gemaakt om grotere activiteiten en uitstapjes te maken.
Ook bij slecht weer kunnen de kinderen naar hartelust spelen in onze grote speelzaal.

Wilt u meer informatie schroom dan niet om contact op te nemen met onze locatiemanager of stuur een e-mail naar info@tintin-kinderopvang.nl.

Langs komen kan natuurlijk ook, u bent van harte welkom!  Wij zijn er iedere dag voor – en naschool

TinTin Team