Voordelig komen spelen?

Voordelig komen spelen met andere peuters?

Dat kan bij ons!

U kunt een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst of  een kleine  ouderbijdrage betalen.

Kinderopvangtoeslag of ouderbijdrage:

Ouders die beiden werken, studeren en/of in een re-integratietraject zitten (zie www.rijksoverheid.nl–>kinderopvangtoeslag) kunnen en moeten vanaf 2018 voor de peuteropvang Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belasting dienst.
Ouders die kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag vullen een ‘Verklaring geen recht op Kinderopvangtoeslag’ in en vragen een Inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Maassluis.

De gemeente Maassluis wil de peuteropvang bereikbaar maken voor alle peuters.

Ouders in de laagste inkomensgroep (met een jaarinkomen lager dan € 18.849) betalen een netto maandelijkse ouderbijdrage van € 15.

Twee of vier dagdelen: Peuters vanaf twee jaar kunnen de peuteropvang in Maassluis op twee vaste dagdelen (6 uur) per week bezoeken.
Peuters met een VVE indicatie ( indien uw peuter hier recht op heeft, krijgt u deze verklaring op het consultatiebureau=CJG) mogen vanaf de leeftijd van 2 jaar de peuteropvang op twee dagdelen bezoeken, als de peuters 2,5 jaar zijn kunnen zij 4 dagdelen (12 uur) per week komen.

Doorgaande lijn richting de basisschool

Onze peuteropvang locatie’s zijn gekoppeld aan basisschool De Dijck en de Kardinaal Alfrinkschool in Maassluis, zodat er een doorgaande lijn ontstaat vanuit de peuteropvang naar de basisschool. Bij aanmelding voor peuteropvang kunnen ouders al rekening houden met de basisschool die hun kind straks gaat bezoeken.

Vragen ?
Heeft u vragen over het wel of geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag en/of het aanvragen van een inkomensverklaring, bel ons dan gerust!