Hele Dagopvang in: Basisschool de Dijck & Basisschool de Kardinaal Alfrinkschool in Maassluis

Tin Tin biedt in Maassluis op de Dijck en op de Kardinaal Alfrinkschool Hele Dagopvang aan.

De hele dagopvang is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Een warme en fijne sfeer met betrokken en kundige medewerkers (juffen) vormen voor ons de basis. Natuurlijk doen we ook allerlei activiteiten, waarbij we rekening houden met de leeftijd van uw kind(eren). Hierdoor ontwikkelt uw kind(eren) zich spelenderwijs: we zingen een liedje met bewegingen erbij, zorgen voor bewegingsruimte binnen en buiten en hebben uitdagend speelgoed. Zowel op individueel niveau als in groepsverband.
Uw kind maakt deel uit van een vaste horizontale groep. Alle kinderen hebben hun eigen mentor. Die stemt met u af wat uw kind nodig heeft en volgt hem of haar in de ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat uw kind zich goed kan hechten en zichzelf kan zijn. Voor uw baby volgen we zoveel mogelijk het ritme en de gewoontes van thuis. Dat voelt vertrouwd. Voor dreumesen en peuters hebben we in ons kinderdagverblijf een dagritme en vaste rituelen. Die geven duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Goed voor het gevoel van vertrouwen en emotionele veiligheid.

Veiligheid binnen Tin Tin Kinderopvang:

Met veiligheid bedoelen we fysieke en sociaal-emotionele veiligheid. Dit is voor ons een pedagogisch basisdoel. We benaderen kinderen positief, sensitief en met respect voor hun eigenheid. Ons gezondheid- veiligheidsbeleid bevat protocollen met betrekking tot vierogen-principe, veilig slapen, regels bij ziekte, voeding, hygiëne, ongevallen en onveilige thuissituaties. Zo weten onze pedagogisch medewerkers (juffen) hoe ze in verschillende situaties veilig kunnen handelen.