Voor & Naschoolse Opvang:

Onze BSO biedt zowel Voor als Na schooltijd en tijdens de schoolvakantie, studiedagen een plek voor uw kind. De BSO is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar tot einde basisschoolleeftijd. Onze locatie beschikt over ruime, veilige en gezellige lokalen met veel buitenspeelmogelijkheden. Er is volop mogelijkheid tot bewegen, ontdekken en heel veel spelen.
Na een lange schooldag worden de kinderen door onze pedagogische medewerkers bij hun groepsruimte opgewacht of bij hun groep opgehaald. Na samen wat gegeten en gedronken te hebben, kunnen de kinderen tot rust komen of zich juist lekker uitleven. De nadruk ligt hierbij op ontspanning. Wij zijn van mening dat de BSO een vrije tijdsbesteding is en geen verlengstuk mag zijn van school. De enthousiaste juffen bieden verschillende activiteiten aan en betrekken de kinderen bij het maken van de keuzes. In de schoolvakanties en studiedagen bieden wij de hele dag opvang aan vanaf 07.00 uur. Er worden dan speciale programma’s met inbreng van de kinderen gemaakt om grotere activiteiten en uitstapjes te maken. Ook bij slecht weer kunnen de kinderen naar hartenlust spelen in onze grote speelzaal.